Διδακτικές ακολουθίες

Πως επηρεάζει το είδος του υλικού την πλεύση-βύθιση

Μια διδακτική ακολουθία για την δοκιμή της μεταβλητής του είδους του υλικού ως παράγοντα της πλεύσης-βύθισης στερεών σωμάτων σε υγρά. Περιλαμβάνεται και 1 φύλλο εργασίας σε μορφή doc. Απλά αποσυμπιέστε το αρχείο μέσα στον φάκελο units του λογισμικού.

Υποβλήθηκε από ioarvanit πριν από 3 έτη 32 εβδομάδες

Εικόνα από το δωμάτιο της διδακτικής ακολουθίας

Το βάρος παίζει ρόλο στην Πλεύση-Βύθιση;

Μια διδακτική ακολουθία για την δοκιμή της μεταβλητής του βάρους σαν παράγοντα της πλεύσης-βύθισης στερεών σωμάτων σε υγρά. Περιλαμβάνονται και 4 φύλλα εργασίας σε μορφή doc.
Απλά αποσυμπιέστε τον φάκελο μέσα στον φάκελο units του λογισμικού.

Υποβλήθηκε από ioarvanit πριν από 3 έτη 33 εβδομάδες

Ένα από τα δωμάτια της διδακτικής ακολουθίας Test Weight