Τεκμηρίωση

Απαιτήσεις συστήματος

Για να εκτελέσετε το Πλεύση - Βύθιση χρειάζεται να έχετε λειτουργικό σύστημα Windows XP/Vista/7 και κάρτα γραφικών με μνήμη ίση ή μεγαλύτερη από 128MB.

Εγκατάσταση - εκτέλεση

Απλά αποσυμπιέζετε τον φάκελο που περιέχει τα αρχεία του λογισμικού στον υπολογιστή σας. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή απλά εκτελείτε το εκτελέσιμο αρχείο (exe) που βρίσκεται στον φάκελο του λογισμικού. Για την ομαλή εκτέλεση του λογισμικού σε περιβάλλον Windows 7 και Windows Vista κατεβάστε και το αρχείο MSVCP71.DLL.

Προσθήκη νέων διδακτικών ακολουθιών - δωματίων

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας διδακτικές ακολουθίες και να τις εφαρμόσετε στην τάξη γράφοντας μερικά αρχεία σεναρίων με έναν απλό κειμενογράφο (notepad) και με την βοήθεια της βιβλιοθήκης συναρτήσεων του Πλεύση - Βύθιση. Κατεβάστε τον βοηθό δημιουργίας νέων διδακτικών ακολουθιών και δωματίων που επισυνάπτεται στην σελίδα για αναλυτικές οδηγίες.

Προσθήκη νέων υλικών και υγρών

Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα υλικά και υγρά για τα χρησιμοποιήσετε στις διδακτικές ακολουθίες σας γράφοντας μερικά αρχεία ρυθμίσεων με έναν απλό κειμενογράφο (notepad). Κατεβάστε τον Βοηθό δημιουργίας νέων υλικών και υγρών που επισυνάπτεται στην σελίδα για αναλυτικές οδηγίες.

Επεξεργασία πηγαίου κώδικα

Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής που βρίσκεται στο αρχείο gmk. Για να ανοίξετε το αρχείο θα χρειαστείτε την εφαρμογή Game Maker.