Υγρά

Μπύρα

Τα αρχεία ρυθμίσεων για την προσθήκη του υγρού της μπύρας στο λογισμικό. Η πυκνότητα έχει οριστεί στο 1.01 και το ιξώδες στο 0.16

Υποβλήθηκε από ioarvanit πριν από 3 έτη 32 εβδομάδες