Πλεύση - Βύθιση v1.1

Κατεβάστε την έκδοση 1.1 του λογισμικού Πλεύση - Βύθιση και σχεδιάστε τις δικές σας διδακτικές ακολουθίες για την τάξη. Περιλαμβάνονται:

  • Το εκτελέσιμο αρχείο (exe) της εφαρμογής
  • Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής (αρχείο gmk)
  • Τα αρχεία ρυθμίσεων (txt)
  • Τα αρχεία dll της βιβλιοθήκης GMPhysics που απαιτούνται για την εκτέλεσή της εφαρμογής
  • Σημαντικό για τους χρήστες Windows 7 και Windows Vista: Κατεβάστε και το αρχείο MSVCP71.DLL που δίνεται για την ομαλότερη εκτέλεση της εφαρμογής.

Στη συγκεκριμένη έκδοση υπάρχει ενσωματωμένη η αρχική διδακτική ακολουθία για την οποία κατασκευάστηκε το λογισμικό στα πλαίσια του προγράμματος Material Science, καθώς και η διδακτική ακολουθία presentation που παρουσιάζει μερικές από τις δυνατότητες του λογισμικού. Για την επεξεργασία του πηγαίου αρχείου (gmk) θα χρειαστείτε το λογισμικό Game Maker. Η εφαρμογή διατίθεται ελεύθερα υπό την άδεια GNU-GPL.

Αρχεία: 
Αρχεία: 

Screenshots:

Ένα από τα δωμάτια της βασικής διδακτικής ακολουθίας
Η σελίδα με τις πληροφορίες για τα υλικά
Ένα από τα δωμάτια της βασικής διδακτικής ακολουθίας
Η οθόνη ανέλκυσης του Sea Diamond
Ένα από τα δωμάτια της διδακτικής ακολουθίας presentation
Ένα από τα δωμάτια της διδακτικής ακολουθίας presentation
Σημειώσεις έκδοσης: 
  • Αρχείο MSVCP71.DLL για την ομαλή εκτέλεση του λογισμικού σε περιβάλλοντα windows 7 και windows vista
  • Αλλαγές στην συνάρτηση CreateImageLink και CreateTextLink ώστε να λειτουργούν σωστά
  • Προστέθηκαν σύνδεσμοι για τα ερωτηματολόγια της βασικής διδακτικής ακολουθίας
  • Αλλαγές για την καλύτερη ανάγνωση του πηγαίου κώδικα στο αρχείο gmk