Πως επηρεάζει το είδος του υλικού την πλεύση-βύθιση

Μια διδακτική ακολουθία για την δοκιμή της μεταβλητής του είδους του υλικού ως παράγοντα της πλεύσης-βύθισης στερεών σωμάτων σε υγρά. Περιλαμβάνεται και 1 φύλλο εργασίας σε μορφή doc. Απλά αποσυμπιέστε το αρχείο μέσα στον φάκελο units του λογισμικού.

Screenshots:

Εικόνα από το δωμάτιο της διδακτικής ακολουθίας
Αρχεία: