Το βάρος παίζει ρόλο στην Πλεύση-Βύθιση;

Μια διδακτική ακολουθία για την δοκιμή της μεταβλητής του βάρους σαν παράγοντα της πλεύσης-βύθισης στερεών σωμάτων σε υγρά. Περιλαμβάνονται και 4 φύλλα εργασίας σε μορφή doc.
Απλά αποσυμπιέστε τον φάκελο μέσα στον φάκελο units του λογισμικού.

Screenshots:

Ένα από τα δωμάτια της διδακτικής ακολουθίας Test Weight
Ένα από τα δωμάτια της διδακτικής ακολουθίας Test Weight
Ένα από τα φύλλα εργασίας της διδακτικής ακολουθίας
Αρχεία: