Χρυσός

Το υλικό του χρυσού με πυκνότητα 19,3. Περιλαμβάνονται τα αρχεία γλωσσών για ελληνικά και αγγλικά καθώς και οι εικόνες gif για τον κύβο την πυραμίδα και την σφαίρα.

Αρχεία: