Δημιουργία νέου υγρού

Οδηγίες για την δημιουργία νέου υγρού για το λογισμικό "Πλεύση-Βύθιση"

See video