Δημιουργία διδακτικής ακολουθίας

Οδηγίες για την δημιουργία μιας νέας διδακτικής ακολουθίας για το λογισμικό "Πλεύση - Βύθιση".

See video