Απάντηση στο σχόλιο

CreateBottle([fluid],[x],[y]);

Τοποθετεί ένα μπουκάλι με υγρό στην θέση x,y του δωματίου. To αναγνωριστικό του υγρού δίνεται σε εισαγωγικά.

Παράδειγμα: 

//Δημιουργία μπουκαλιού με νερό
CreateBottle("water",300,550);
//Δημιουργία μπουκαλιού με υδράργυρο
CreateBottle("mercury",700,Table);

Απάντηση

  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.