Απάντηση στο σχόλιο

CreateContainer([size small/large],x];

Δημιουργεί ένα νέο άδειο δοχείο στο δωμάτιο στην θέση x, Table. Το πρώτο όρισμα της συνάρτησης είναι το μέγεθος του δοχείου, το οποίο δίνεται λεκτικά: "small" ή "large". Το δεύτερο όρισμα είναι η θέση x που θα τοποθετηθεί το δοχείο. Η θέση y δεν χρειάζεται να δοθεί καθώς τα δοχεία τοποθετούνται πάνω στο τραπέζι (Table).

Παράδειγμα: 

//Δημιουργία μεγάλου δοχείου στην θέση 250,Table
CreateContainer("large",250);
//Δημιουργία μικρού δοχείου στην θέση 400,Table
CreateContainer("small",400);

Απάντηση

  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.