Απάντηση στο σχόλιο

StartPhysics();

Ενεργοποιεί τις ρουτίνες φυσικής στο δωμάτιο και ελέγχει τη συμπεριφορά των υλικών και υγρών. Καλείται πριν από τη δημιουργία υλικών, υγρών, δοχείων, ζυγών.

Παράδειγμα: 

//Εκκίνηση ρουτινών φυσικής
StartPhysics();
//Υπόλοιπα σενάρια δημιουργίας υλικών, δοχείων, υγρών κλπ

Απάντηση

  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές μορφοποίησης

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.